അത്തിമരത്തിന്റെ ജാതകം

ഹൃദയങ്ങള്‍ സ്നേഹച്ചില്ലയില്‍ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച്‌ അനുഭവങ്ങളുടെ മുതലപ്പുറത്ത് പുഴ നീന്തുന്ന നമ്മുടെ ജലജീവിതത്തിന് ഈ ഇതള്‍ താളുകള്‍2011, നവംബർ 2, ബുധനാഴ്‌ച

article in times of india online edition

 ടൈംസ്‌ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ എഡിഷന്‍ -  ല്‍ പ്രസിധികരിച്ചത്


http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-09-25/kochi/30200474_1_malayalam-literature-dc-books